Welke soorten rente zijn er
Welke soorten rente zijn er?

Als je een lening afsluit betaal je daarover rente. Rente is dan de vergoeding die de uitlenende instantie ontvangt van degene die de lening afsluit.
Deze rente is bedoeld ter compensatie van de inflatie, het risico dat het geldbedrag nooit (volledig) wordt terugbetaald en het verlenen van de dienst. Ook consumenten kunnen rente ontvangen, wanneer zij hun geld uitlenen aan de bank. Deze rente wordt creditrente of spaarrente genoemd. Andersom komt ook vaak voor, dat consumenten of bedrijven juist rente betalen aan de bank. Dit wordt debetrente benoemd. De rente over een lening wordt bijna altijd periodiek betaald, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal. Het gehanteerde rentepercentage hangt voor een groot deel af van het type lening, en de kans op risico’s. Daarbij vragen banken meer rente dan zij zelf betalen, omdat de rentemarge een groot deel van de winst is die banken maken. Over het algemeen maakt men een onderscheid tussen korte- en langetermijnrente en vaste en variabele rente.

Korte en lange termijn rente

Kortetermijnrente is de rente die wordt betaald over een kortdurende, of ieder moment opzegbare, lening. De schommelingen in dit type rente komen door maatregelen van de centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB). Deze banken stemmen de rente regelmatig af op het (voorspelde) economische klimaat. De rente die jij over je bank en spaarrekeningen ontvangt valt ook onder korte rente, omdat ook deze, indirect, door de centrale banken worden gereguleerd. De lange termijn rente, bijvoorbeeld leningen van een staat, wordt vaak afgestemd op de verwachte inflatie. Over het algemeen, al zijn er uitzonderingen, is de langetermijnrente hoger dan de kortetermijnrente.

Vaste en variabele rente

Rente kan ook vast of variabel zijn. Als je bijvoorbeeld een hypotheek afsluit, of krediet aanvraagt bij een bank. kun je de rente voor een bepaalde, lange tijd vastzetten. Als je de rente ‘vastzet’, blijft deze tot het einde van de afgesproken periode gelijk. Je betaald vaak meer voor een vaste rente, maar je weet dan wel precies welk bedrag je maandelijks gedurende die tijd kwijt bent. Bij een variabele rente, daarentegen, kan de hoogte van je rente op ieder moment door jouw bank worden gewijzigd. Dit type lening is goedkoper, maar dus ook riskanter.

Hoe wordt de rente bepaald?

Om de verschillende typen rente te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten hoe deze rentevormen tot stand komen. De bank gaat uit van een basistarief en daarbovenop komen opslagen die voor een groot deel te maken hebben met ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, het risico dat een bank loopt, de kosten die deze dienstverlening met zich meebrengt en het maken van winst. De verschillende typen rente proberen zowel tegemoet te komen aan degene die de lening afneemt, als de meest voorkomende risico’s van de lening gever te beperken. Een voorbeeld; door het aanbieden van een vaste rente tegen een hogere prijs spreiden de bank en de consument het risico. De consument betaalt iets meer en krijgt daar zekerheid voor terug, en de bank heeft meer ruimte om mogelijke hogere kosten door ontwikkelingen op de geldmarkt te incasseren.