Rente lening studenten

Geld lenen zonder kosten voor studenten

Ben je student en beschik je niet zomaar over voldoende financiële mogelijkheden om jouw studie te betalen?

Kunnen ook je ouders je op financieel vlak maar moeilijk helpen? In beide gevallen kan het interessant zijn om er voor te kiezen om een studentenlening af te sluiten. Een dergelijke lening is onder meer de moeite waard omdat er veelal geen of slechts zeer beperkte kosten op worden aangerekend. Daarnaast moet er ook niet meteen worden begonnen met het afbetalen van de lening, maar kan dit worden uitgesteld tot na afloop van de studie. Dit betekent dat je, je tijdens je studentenjaren op financieel vlak geen zorgen hoeft te maken en je, je volledig kan richten op je studie. Let op, niet alle studentenleningen die worden aangeboden zijn kosteloos. Neem dus goed de voorwaarden door vooraleer op één van de diverse studentenkredieten in te tekenen.

Geld lenen aan familie of vrienden

Geld lenen zonder kosten kan tot slot eveneens door middel van een zogenaamde onderhandse lening. Een dergelijke kredietvorm wordt niet afgesloten bij een reguliere bank of een andere professionele, financiële instelling, maar wel bij familie of vrienden. In principe betreft het hier een gewoon persoonlijk krediet, maar dan wel tussen twee bekenden. Bij het verstrekken van een onderhandse lening wordt het ten allen tijde aangeraden om een schriftelijke overeenkomst op te maken. Deze overeenkomst dient minstens de onderstaande bepalingen te bevatten:

• Het exacte bedrag dat wordt geleend;
• De looptijd van de overeenkomst;
• De eventuele kosten die in rekening worden gebracht;

Dit laatste is lang niet altijd het geval. In het bijzonder wanneer de lening wordt toegekend of afgesloten tussen goede vrienden worden er vaak geen kosten in rekening gebracht. Indien dat het geval is, is het altijd aangewezen om ook dit op die manier in de overeenkomst op te nemen. In ieder geval mag het duidelijk zijn, heb je te maken met een beetje financiële moeilijkheden en zou je graag geld willen lenen zonder dat je daarvoor rekening moet houden met extra kosten? In dat geval bestaan er diverse mogelijkheden die je daarbij kunnen helpen!

De voor- en nadelen van een studentenlening

Mensen die gaan werken verdienen steeds een bepaald inkomen. Met dit inkomen beschikken ze over de mogelijkheid om de vaste kosten die het dagelijks leven met zich meebrengt te betalen. Dat geldt echter niet voor iedereen. Jongeren die bijvoorbeeld verder gaan studeren hebben namelijk helemaal niet de mogelijkheid om (fulltime) te werken. Bovendien is de kans ook bestaande dat hun ouders niet zomaar voor alle kosten kunnen opdraaien. Betekent dit dat je die zware studie meteen maar beter kunt vergeten? Zeker niet. Het is namelijk voor studenten perfect mogelijk om speciale studenten- of studielening af te sluiten. Hoe je dat precies kan doen en welke voor- en nadelen er aan verbonden zijn lees je in dit artikel.

Wat is de studentenlening precies?

De studentenlening is een krediet welke zoals de naam reeds laat vermoeden kan worden afgesloten door studenten. De voorwaarden die verbonden zijn aan een dergelijke lening zijn evenwel sterk uiteenlopend. Dit heeft te maken met het feit dat je er voor kan kiezen om de lening af te sluiten bij DUO, maar ook verschillende hogescholen en universiteiten bieden een speciale kredietvorm aan. In elk geval heeft deze lening als doel om de belangrijkste kosten die gepaard gaan met het volgen van een opleiding te kunnen financieren. Om het afsluiten van een dergelijke kredietvorm voor studenten financieel draaglijk te houden is er sprake van aanzienlijke verschillen ten opzichte van een gewone lening die bij een bank wordt afgesloten.

De voordelen van een studentenlening

Lang niet iedereen beschikt op financieel vlak zomaar over de mogelijkheid om de door hem of haar gekozen studie te kunnen volgen. De studentenlening dient er voor te zorgen dat dergelijke studies voor meer jongeren tot de mogelijkheden behoren en daar lijkt ze wonderwel in te slagen. Het afsluiten van een studentenlening kan om verschillende redenen de moeite waard zijn, namelijk:

1. De studie die wordt gevolgd is zo zwaar dat het onmogelijk is om een bijbaantje te nemen om de studiekosten te kunnen betalen;
2. De kosten zijn zo hoog dat zelfs het inschrijvingsgeld niet zomaar kan worden betaald, zowel door de student zelf als door de ouders;

Men gaat er nog steeds te vaak vanuit dat het vereiste studiegeld zomaar door de ouders kan worden betaald. Dat is echter een groot misverstand. De kosten die gepaard gaan met het volgen van een studie kunnen tegenwoordig namelijk in die mate hoog oplopen dat ook ouders niet over voldoende financiële middelen beschikken. Bovendien is de kost voor het volgen van de studie op zich lang niet het enige waar bij stil moet worden gestaan. Wat bijvoorbeeld ook te denken van de huur van een eventueel kot? Door het afsluiten van een studentenlening beschik je meteen over de vereiste financiële middelen om het studentenleven alvast iets draaglijker en toegankelijker te maken.

Nu we hebben aangegeven in welke situaties het interessant kan zijn om een studentenlening af te sluiten is het tijd om concreet in te gaan op de voordelen van een dergelijke financiering. Een studentenlening afsluiten betekent namelijk dat je kan rekenen op deze voordelen:

• De lening betaalt het vereiste bedrag doorgaans meteen uit;
• Je moet tijdens de looptijd van je studie geen afbetalingen doen;
• Het merendeel van de studentenleningen hebben een zeer lage of zelfs geen rente;

Naast bovenstaande is het bij een studentenlening die wordt aangevraagd bij DUO bijvoorbeeld eveneens mogelijk om een extra krediet voor het collegegeld aan te vragen. Op deze manier worden de studiekosten ook voor jou heel wat betaalbaarder.

Zijn er ook nadelen om rekening mee te houden?

Bovenstaande voordelen zorgen er voor dat elk jaar opnieuw heel wat studenten in Nederland met een gerust hart een studielening aanvragen. Toch moet het gezegd dat er niet alleen maar voordelen zijn verbonden aan het aanvragen van een studielening. Ondanks het feit dat er nog niet meteen een afbetaling moet gebeuren blijft een dergelijke financiering je wel opzadelen met een bepaalde schuld. Dit betekent dat je na afloop van je studententijd eigenlijk niet met een schone lei kunt beginnen, maar je meteen schulden moet aflossen.

Bovendien is het eveneens altijd van belang om er rekening mee te houden dat een bestaande studieschuld zwaar kan doorwegen bij het aanvragen van een andere lening na afloop van je studie. Dit geldt niet in het minst voor bijvoorbeeld de situatie waarin je een huis wenst te kopen en je daarvoor een hypotheek wil afsluiten. Financiële instellingen zullen nagenoeg altijd eisen dat eerst de studieschuld wordt afgelost vooraleer er een nieuwe lening kan worden aangevraagd. Ook dit is iets waar je zeker en vast rekening mee zal willen houden.

Is het afsluiten van een studentenlening interessant of niet?

Het is eigenlijk niet zozeer de vraag of het afsluiten van een studentenlening nu al dan niet interessant is. Een betere vraag om te stellen zou zijn of je over een alternatief beschikt. Kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om geld te lenen voor je studie bij je ouders? In dat geval is dat financieel uiteraard altijd interessanter. Is het afsluiten van een onderhandse lening voor het betalen van je studie echter geen optie? In dat geval kan de studentenlening er alsnog voor zorgen dat je later het beroep van je dromen kan uitoefenen.