Doorlopend krediet rente
Het doorlopend krediet, geld lenen zonder zorgen?

Wanneer we tegenwoordig het aanbod aan kredieten op de financiële markt van naderbij gaan bekijken kunnen we alleen maar vaststellen dat er door de jaren heen behoorlijk wat is veranderd.
Niet alleen onze samenleving is moderner geworden, dit geldt ook voor de manier waarop we geld kunnen lenen. Een van de mogelijkheden die er tegenwoordig maar wat vaak tussenuit springt is het doorlopend krediet. Dit type van krediet wijkt sterk af van de andere, klassieke leningen door haar doorlopende karakter. Er is dan ook geen sprake van een echte einddatum en bovendien kunnen reeds afbetaalde bedragen terug worden opgevraagd. Klinkt fantastisch toch? Biedt een doorlopend krediet dan echt de mogelijkheid om geld te lenen zonder zorgen? Lees snel verder!

Altijd een financiële stok achter de deur

Het is een feit dat bijzonder veel mensen er tegenwoordig voor kiezen om de voorkeur te geven aan een doorlopend krediet boven een klassieke, persoonlijke lening. Dit heeft voor een niet onaanzienlijk deel te maken met het feit dat een doorlopend krediet geen boetes in rekening brengt op het ogenblik dat een bepaalde afbetaling van de lening niet tijdig gebeurt. Dat is wel het geval bij een persoonlijke lening. Bovendien maakt een doorlopend krediet het ook nog eens mogelijk om bedragen die je reeds hebt afbetaald terug op te vragen. Heb je het op bepaalde ogenblikken financieel net wat moeilijker? In dat geval is het geen enkel probleem om jezelf terug de nodige ademruimte te geven.
Geen vaste einddatum, interessant of gevaarlijk?

Eén van de meest opmerkelijke kenmerken van een doorlopend krediet is dat ze in principe niet over een vaste einddatum beschikt. Uiteraard wordt er in de overeenkomst vastgesteld binnen welke termijn het geleende bedrag moet zijn terugbetaald, maar de einddatum is altijd variabel. Dit zorgt er voor dat ze perfect naar een later moment in de toekomst kan worden verplaatst. Op het eerste zicht is dat uiteraard bijzonder interessant, niet in het minst omdat dit er voor zorgt dat je eigenlijk haast niet in de problemen kan komen met je lening. Toch is er meer aan de hand en gaat er hier ook een niet onbelangrijk gevaar in schuil.
Het feit dat er naar een doorlopend krediet steeds vaker wordt verwezen als zijnde een doodlopend krediet heeft een reden. Dit is niet alleen het gevolg van de flexibele einddatum, maar ook van de hoge kosten die voor een dergelijke kredietvorm van toepassing zijn. Omdat de kredietverstrekker bij het toekennen van een doorlopend krediet een veel groter risico loopt dan bij een persoonlijk krediet het geval is worden er steevast aanzienlijk hogere kosten aangerekend. Deze kosten moeten het risico enigszins proberen in te dekken.

Kosten afhankelijk van het openstaande bedrag

De rente die moet worden betaald op een doorlopend krediet wordt altijd berekend aan de hand van het resterende bedrag welke nog dient te worden terugbetaald. Wanneer je als kredietnemer met andere woorden continue tegen de limiet van het krediet aan gaat leunen betekent dit dat je over de volledige looptijd van de kredietovereenkomst de maximale kosten zal betalen. Het is onnodig om te zeggen dat deze kosten aanzienlijk kunnen aantikken waardoor je met een extra groot verlies wordt opgezadeld. Op het eerste zicht mogen de flexibele einddatum evenals de mogelijkheid om afbetaalde bedragen terug op te vragen dan wel interessant lijken, er zijn duidelijk ook niet onbelangrijke nadelen aan verbonden.

Is een doorlopend krediet afsluiten nu interessant of niet?

Rest ons eigenlijk alleen nog maar een antwoord te geven op de hamvraag van dit artikel, namelijk is het afsluiten van een doorlopend krediet nu wel of niet interessant? Ja en neen. Wanneer je er zeker van bent dat het aflossen van je lening geen problemen met zich mee zal brengen zouden we je willen aanraden om te kiezen voor een persoonlijke lening. Een dergelijk krediet is heel wat voordeliger en biedt je de zekerheid van een vaste einddatum. Wanneer je vreest dat je niet over de hele lijn aan de voorwaarden van een persoonlijk krediet zal kunnen voldoen wordt het natuurlijk een compleet ander verhaal. De boetes die je dan aangerekend kunnen worden door de kredietverstrekker kunnen immers een grote, extra financiële last worden. Bovendien bestaat de kans dat het krediet wordt geschrapt waardoor de volledige, verschuldigde som integraal moet worden terugbetaald.

Op het ogenblik dat je met andere woorden vreest dat de terugbetaling van een persoonlijke lening een probleem kan vormen is het wel degelijk de moeite waard om te kijken in de richting van een doorlopend krediet. In deze situatie moet je er evenwel rekening mee houden dat de kosten niet onaanzienlijk zijn en je er goed aan doet om niet zomaar alle afbetaalde bedragen terug op te vragen. Stel je zelf bij het afsluiten van een doorlopend krediet ook altijd een einddatum waartegen je het geleende bedrag wil hebben terugbetaald en tracht deze te respecteren. Alleen op deze manier voorkom je als kredietnemer dat ook jouw doorlopend krediet uitgroeit tot een doodlopend krediet met torenhoge kosten.

Binnen de 24 uur geld lenen, kan dat?

Het is tegenwoordig altijd mogelijk dat je op een bepaald ogenblik wordt geconfronteerd met een onverwachte, financiële situatie. Deze financiële verrassing kan niet alleen bijzonder ongelegen komen, daarnaast is de kans ook nog eens groot dat ze je in de problemen brengt. Wie heeft er vandaag de dag namelijk zomaar nog een spaarpotje voor handen waar hij of zij een aanspraak op kan maken in financieel moeilijke tijden? Inderdaad, bijna niemand. Gelukkig betekent dit niet dat je, je meteen ernstige zorgen hoeft te maken. Het is namelijk vandaag de dag mogelijk om binnen een zeer korte termijn een klein geldbedrag te lenen waardoor je weer tijdelijk even uit de problemen bent. Wil je hier graag meer over te weten komen? Lees dan snel verder en ontdek hoe ook jij binnen de 24 uur geld kan lenen!

Geld lenen met een mini krediet

De eenvoudigste en tevens ook snelste mogelijkheid om geld te lenen heeft betrekking tot het gebruik van het mini krediet. Deze kredietvorm is bijzonder interessant omdat ze wordt verstrekt door alternatieve, financiële instellingen. Dit betekent concreet dat er geen toetsing bij met name het BKR aan vooraf gaat zoals dat wel het geval is bij een klassieke persoonlijke lening. In de praktijk zorgt dit er eveneens voor dat elke aanvrager van een mini krediet deze nagenoeg automatisch ziet goedgekeurd worden. Sterker nog, diverse aanbieders vereisen alleen maar dat je een eenvoudig sms-bericht verstuurt met enkele gegevens waarna het gevraagde kredietbedrag meteen naar je bankrekening wordt overgemaakt.

De voordelen van het mini krediet

In verschillende situaties kan het noodzakelijk zijn om snel over een klein, extra geldbedrag op je bankrekening te kunnen beschikken. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer je op het einde van de maand nog een onverwachte factuur in de bus krijgt of wanneer je bijvoorbeeld dringend boodschappen moet gaan doen. Het afsluiten van een klassieke lening is voor een dergelijke reden sowieso geen optie, maar daarnaast zou het kredietbedrag ook gewoon veel te groot zijn. Gelukkig bestaan er nog andere mogelijkheden. Er voor kiezen om een beroep te doen op het mini krediet zorgt er namelijk voor dat je zonder probleem een kleine lening kan aangaan terwijl je het geld ook nog eens erg snel ter beschikking kan hebben. Zo sla je twee vliegen in één klap en ben je tijdelijk van je financiële zorgen verlost.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Op het eerste zicht lijkt het afsluiten van een mini krediet dus eigenlijk al je zorgen op te gaan lossen, maar toch zijn er ook een aantal nadelen waar je maar beter rekening mee kan houden. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat er zoals reeds aangegeven bijzonder weinig controle wordt uitgeoefend voor wat het verstrekken van een mini krediet betreft. Dit betekent dat de kredietverstrekker steeds een aanzienlijk risico loopt waardoor hij dit zal willen compenseren. Dit gebeurt door het in rekening brengen van een kostprijs die in verhouding behoorlijk hoog ligt. Bovendien is er bij een mini lening geen sprake van een klassieke rente.

Omdat een woekerrente aanrekenen bij wet verboden is kiezen verstrekkers van mini leningen er steevast voor om geen echte rente, maar wel een bepaalde opstartkost in rekening te brengen. Schrik er niet van wanneer er moet worden vastgesteld dat deze opstartkost tot wel 20 of zelfs 30 procent kan bedragen van het bedrag dat je oorspronkelijk hebt geleend. Bovendien is het ook zo dat je niet bijzonder veel tijd krijgt om het geleende bedrag inclusief de kosten terug te betalen. Doorgaans moet dit immers binnen de maand gebeuren.

Geld lenen aan vrienden of familie? Ook een optie

Over de mogelijkheid beschikken om een mini lening af te sluiten kan voor bepaalde mensen dus zeker en vast interessant zijn, maar daar staat tegenover dat het ook niet onaanzienlijke kosten met zich meebrengt. Heb je snel nood aan een beetje extra financiële ademruimte en voel je er eerder weinig voor om een mini krediet af te sluiten? In dat geval kan het ook altijd een mogelijkheid zijn om te kijken in de richting van een onderhandse lening. Een dergelijk krediet wordt afgesloten tussen twee familieleden of vrienden waarna er een bepaald bedrag (tijdelijk) ter beschikking kan worden gesteld. Afhankelijk van de onderling gemaakte afspraken zou het zelfs zomaar kunnen dat er voor dit type van lening geen kostprijs in rekening wordt gebracht. Let wel, wanneer je een onderhandse lening aangaat is het altijd van belang om de voorwaarden vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Enkel en alleen op deze manier kunnen beide partijen namelijk rekenen op een bepaalde, wettelijke basis voor de afgesloten lening.

Geld lenen zonder kosten, het kan echt

Geld lenen is voor veel mensen niet meteen een keuze, maar wel een echte vereiste. Zij worden bijvoorbeeld geconfronteerd met financiële problemen waar ze niet meteen een uitweg uit kunnen vinden. Het afsluiten van een lening kan dan een tijdelijke oplossing bieden, maar anderzijds moet er ook rekening mee worden gehouden dat er kosten aan verbonden zijn… of toch niet? Het is namelijk ook op verschillende manieren mogelijk om een renteloze lening af te sluiten. Hoe je dat precies kan doen en welke mogelijke addertjes er onder het gras zitten kom je allemaal te weten in dit interessante artikel.

Geld lenen voor een auto zonder kosten

Het merendeel van de mensen die een auto willen aankopen kiezen er voor om een lening af te sluiten. Dit is niet in het minst het geval wanneer het gaat om een dure of om bijvoorbeeld een tweede auto. Geld lenen voor een auto lijkt op het eerste zicht altijd een extra verlies met zich mee te brengen. Ondanks het feit dat een mooie, goede auto natuurlijk heerlijk is om mee te rijden neemt ze nooit in waarde toe (tenzij je er uiteraard voor zou kiezen om een oldtimer aan te kopen). Bovendien is er uiteraard ook de standaard intrest die op een autolening door een bank wordt aangerekend. Deze laatste kost zou je echter zomaar kunnen uitschakelen.

Op het juiste ogenblik jouw nieuwe auto kopen kan er zomaar voor zorgen dat je geen enkele intrest moet betalen. Hoe dat komt? Zeer eenvoudig. Verschillende merken en garages bieden verspreid over het jaar heel wat interessante condities aan, aan hun (nieuwe) klanten. Deze condities kunnen betrekking hebben tot een full option pakket, maar ook een renteloze financiering behoort steeds vaker tot de mogelijkheden. Dit betekent dat je niet alleen over een nieuwe, mooie auto kan beschikken, daarnaast wordt er ook geen meerprijs voor het afbetalen op termijn in rekening gebracht. Zo sla je twee vliegen in één klap!

Een klein bedrag lenen zonder kosten

Wanneer we de term mini krediet in de mond durven nemen beginnen heel wat mensen ongetwijfeld reeds te huiveren. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze kredietvorm er om bekend staat werkelijk zeer hoge kosten in verhouding met het geleende bedrag in rekening te brengen. Toch kan het ook anders. Wist je namelijk dat er ook een mogelijkheid bestaat om een kosteloze mini lening af te sluiten? Verschillende aanbieders van mini kredieten hebben er inmiddels voor gekozen om de haast onbetaalbare opstartkost te laten vallen en bieden hun diensten gratis aan. Waar halen ze dan precies hun voordeel of winst uit? Uit mensen die te laat de afgesloten mini lening terugbetalen. In dat geval wordt er namelijk wel degelijk een boete aangerekend waardoor de verstrekker van het mini krediet een financieel voordeel weet te realiseren. Betaal jij gewoon jouw mini krediet op tijd terug volgens de voorwaarden van de overeenkomst? Dan heb jij kosteloos geld geleend! Het is onnodig om te zeggen dat het grondig controleren van de kredietvoorwaarden in dit geval wel een vereiste is.

Besparen op je krediet met deze 3 interessante tips

Het leven brengt tegenwoordig heel wat financiële verplichtingen met zich mee. We moeten belastingen betalen, eten en drinken kopen, brandstof in onze auto doen en ga zo maar door. Daarnaast worden we tijdens ons leven ook vaak geconfronteerd met onverwachte situaties die een behoorlijke som geld kunnen kosten. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat je op een zeker ogenblik tegen de limieten van je eigen financiële mogelijkheden aanloopt. In dat geval kan het altijd interessant zijn om te weten dat je over de mogelijkheid beschikt om een bepaalde lening aan te vragen. Hierdoor kan je blijven voldoen aan je financiële verplichtingen waardoor jouw levensstandaard niet meteen in het gedrang zal komen. Door rekening te houden met de onderstaande 3 tips kan je er bovendien zeker van zijn dat je jouw krediet ten allen tijde zo voordelig en dus betaalbaar mogelijk houdt.

Tip 1: Leen geen geld dat je niet nodig hebt
Vroeger gebeurde het bijzonder vaak dat banken mensen meer lieten lenen dan ze eigenlijk echt nodig hadden. Dit omdat er op een lening een mooie intrest kon worden aangerekend waar de bank dik aan verdiende. Tegenwoordig is dat uiteraard heel wat minder het geval en dat is maar goed ook. Geld lenen mag in bepaalde situaties dan wel interessant en soms zelfs vereist zijn, dat neemt niet weg dat er ook altijd kosten op moeten worden betaald. Hoe meer je leent, des te hoger deze kosten logischerwijs zullen uitvallen. Leen bijgevolg steeds alleen maar dat bedrag dat je echt nodig hebt en laat je niet overhalen om meer te lenen. Wees er uiteraard wel zeker van dat je aan de gestelde afbetalingsvoorwaarden kan voldoen.

Tip 2: Onderzoek welke kredietvorm voor jou het interessantst is
Veel kredietnemers kiezen automatisch voor het afsluiten van een persoonlijke lening. Deze kredietvorm is door de jaren heen namelijk steevast de meest betrouwbare gebleken. Ondanks het feit dat hier absoluut iets over te zeggen valt moet er ook rekening mee worden gehouden dat dit een bijzonder strikte financieringsvorm is. In de praktijk zorgt dit er onder meer voor dat je rekening moet houden met de onderstaande factoren:

1. Een persoonlijke lening kent een einddatum waar niet van kan worden afgeweken;
2. Elke overtreding op de kredietvoorwaarden wordt bestraft met een boete;
3. Het is nooit mogelijk om reeds afbetaalde bedragen zomaar terug op te vragen;

De bovenstaande, strenge voorwaarden mogen er dan wel voor zorgen dat de persoonlijke lening veruit de voordeligste kredietvorm op de particuliere markt is, maar ze brengt dus ook enkele risico’s met zich mee. Het niet kunnen naleven van één van de voorwaarden zorgt er namelijk haast automatisch voor dat je wordt opgezadeld met een behoorlijke extra kostprijs.

Bepaal omwille van bovenstaande reden dan ook steeds voor jezelf of kiezen voor een persoonlijke lening voor jou wel de interessantste optie is. Er zijn immers ook nog andere, veel flexibelere kredieten op de markt terug te vinden. Met name het doorlopend krediet is hier een bijzonder mooi voorbeeld van. Even alle mogelijke kredietvormen onder de loep nemen en met elkaar vergelijken kan je na afloop heel wat financiële kopzorgen besparen.

Tip 3: Probeer de terugbetalingstermijn zoveel mogelijk te beperken
Veel mensen die een lening willen afsluiten staren zich vooral blind op de intrest die er op de lening wordt aangerekend. Uiteraard is deze van belang, maar dat neemt niet weg dat er ook moet worden gekeken naar de looptijd van de overeenkomst. Het zo beperkt mogelijk houden van de looptijd van je lening brengt in de basis twee concrete voordelen met zich mee:

1. Hoe minder lang de looptijd, des te lager veelal de intrest komt te liggen;
2. De kosten worden over een minder lange periode in rekening gebracht;

Het zo beperkt mogelijk houden van de looptijd van je kredietovereenkomst is natuurlijk slechts één ding. Het heeft namelijk geen enkele zin om deze zoveel te beperken dat je niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen. Probeer dus altijd de gulden middenweg te vinden, maar hou in het achterhoofd dat de kosten naarmate de lening langer loopt alleen maar toenemen. Voer gerust een simulatie uit om op die manier te bepalen welke afbetalingen voor jou met de gekozen kredietvorm het best haalbaar zijn.